De ‘innovatiebox’: allesbehalve een doos van Pandora

7 min leestijd
3-aug-2023 14:00:35

Ben je een brandmanager? Open dan de 20 jaar oude ‘innovatiebox’ en ontdek een aantal strategische toverformules, in tijden van inflatie. Want ja, in zo’n tijdperk leven we, met prijzen die almaar meer de pan uitrijzen.

De grond onder de voeten van brandmanagers wordt warm, want ook voor jullie is dit een uitdagend klimaat. Hoe creëer je waarde en hou je de klanten tevreden?
Om concurrentieel te blijven is vaak radicale innovatie vereist. Waar deze vernieuwing vandaan moet komen, werd al in de titel van deze blogpost onthuld. Zet je schrap voor een verhelderende trip naar een onverwachte plek: de ‘innovatiebox’.

Maar niet vooraleer een omweg te maken naar de pijnlijke context van vandaag, die – in tegenstelling tot de ‘innovatiebox’ – wél veel lijkt weg te hebben van de doos van Pandora. Uit die mythische en tegen alle voorschriften in geopende doos kwam namelijk alle rampspoed die de mensheid ooit heeft gekend. Wat ons quasi naadloos bij de huidige, woelige inflatie brengt. De aanhoudende stijging van het algemene prijsniveau, die voor veel bedrijven een soms huizenhoge uitdaging vormt. Inflatie holt dan ook de koopkracht uit, creëert onzekerheid en verstoort de marktdynamiek. Hoe scherper de prijzen stijgen, hoe scherper ook de klanten worden in hun kritiek. Ze eisen, niet geheel onlogisch, meer waar voor hun geld. Een aanklacht die brandmanagers voor een moeilijk te ontrafelen raadsel stelt: hoe in hemelsnaam meer waarde leveren, zonder de kosten te laten escaleren.


De ‘innovatiebox’: de kostbare sleutel van de poort naar waardevermeerdering


De ‘innovatiebox’, twee decennia geleden in het leven geroepen, is net als zijn oudere en mythische tegenhanger een metaforische doos. Ze belichaamt de innovatieprincipes die rond de millenniumwisseling in zwang waren. De late jaren 90 en vroege jaren 0 waren dan ook een gouden tijdperk voor vernieuwing, met de opkomst van de digitale technologie, de intrede van nieuwe bedrijfsmodellen en de geboorte van merken die zouden uitgroeien tot heuse industriereuzen. 

Misschien is vandaag wel het moment aangebroken om deze principes te recycleren en opnieuw onder de loep te nemen. Om ze over te hevelen naar het actuele klimaat en zo de innovatieve geest van weleer nieuw leven in te blazen. Maar wat zijn nu eigenlijk precies die principes uit de ‘innovatiebox’? En hoe kunnen brandmanagers er in deze inflatoire tijden hun voordeel mee doen? We sommen even alles voor jou op. 


Omarm disruptie


De term ‘disruptie’ gold zowat als hét buzzwoord bij de start van het nieuwe millennium. Het staat voor de ontwrichting of uiteenscheuring van een bestaande business, en dat is precies wat bepaalde grote merken (genre Amazon, Google of Netflix) toen deden. Ze herschreven de regels en stelden nieuwe normen.

Als hedendaags brandmanager kan je van deze pioniers best wel veel opsteken. Door net als hen die disruptie te omarmen en de industrienormen te herdefiniëren. Zo speelt bijvoorbeeld in de digitale wereld van vandaag artificiële intelligentie (AI) een cruciale rol bij het creëren van disruptieve innovaties. Maak er dan ook gretig gebruik van. Artificiële intelligentie beschikt over het vermogen om bergen gegevens te analyseren, inzichten te genereren en processen te automatiseren. Brandmanagers die ervoor kiezen om op die stilaan voortdenderende AI-trein te springen, hebben sowieso een voetje voor. Zij gebruiken deze nieuwe technologie om realtime gepersonaliseerde en geoptimaliseerde klantervaringen aan te bieden. Zo creëren ze niet alleen disruptie, maar ook een concurrentievoordeel voor zichzelf. Dankzij de start-up studio in Frankrijk binnen de HighCo groep werken we aan de integratie van artificiële intelligentie in onze operationele marketingoplossingen. Een groot voordeel voor u om samen te werken.


Stimuleer een cultuur van innovatie


Aan het begin van dit millennium was innovatie allerminst een hol begrip. Het was geen sporadische, arbitraire oefening, maar een onvervalste way of life. Heel wat bedrijven surften mee op die golf. De golf van vernieuwing, van risico’s nemen, en van niet terug te deinzen voor een occasioneel experiment. Willen de brandmanagers van vandaag het hoofd kunnen bieden aan de inflatie, dan dompelen ze hun team maar beter onder in de cultuur van toen. 

De kracht van innovatie komt pas ten volle tot uiting als die vernieuwing ook effectief wordt gecommuniceerd en gepromoot. Bij de opkomst van Netflix was dus niet alleen het disruptieve model van het platform een gamechanger, maar ook de manier waarop de intussen wereldvermaarde streamingdienst zijn revolutionaire aanpak op de markt bracht.

Als brandmanager waak je er best over dat de grensverleggende stappen die je wenst te nemen niet binnen de bestuurskamer blijven. Breng in plaats daarvan de boodschap naar buiten. Met transparante, frequente en boeiende communicatie omtrent de veranderingen die je voor ogen hebt. Zo bouw je vertrouwen op, en creëer je niet alleen een buzz maar ook een sterke merkaffiniteit. Daarom ook is storytelling zo cruciaal. Denk na over welke overtuigende verhalen je wil vertellen en kies verschillende promotiekanalen om dat uiteindelijk te doen. Met deze communicatiestrategie versterk je gegarandeerd jouw innovatieve imago, en maak je van je klanten ook nog eens vurige advocaten van je merk.


Leiderschap stuurt het schip van innovatie


In een vacuüm kan innovatie niet gedijen. Er moet lucht aan worden gegeven, bij voorkeur door een leider. Op zijn of haar schouders rust de taak van niet te rusten. Als bedrijfsleider moet je de vernieuwing belichamen, met heel je zijn. Je moet een pionier zijn, die dat op elk niveau ook uitstraalt. Enkel zo kan je jouw teamleden inspireren om op hun beurt anders te durven denken, hun normen uit te dagen en hun grenzen te verleggen. 

Als leider moet je erop toezien dat heel je organisatie doordrongen is van die innovatieve geest. Door consequent het belang ervan te communiceren en duidelijk te wijzen op het aandeel ervan in de groei van het bedrijf. Teamleden die zich onderscheiden door innoverende prestaties vergeet je dan ook best niet in de bloemetjes te zetten. Zo creëer je binnen je organisatie een alomtegenwoordige cultuur van vernieuwing en verandering, met jezelf als onversaagde fakkeldrager. 

HighCo heeft deze innovatieve geest centraal gesteld via de Frédéric Chevalier Prijs. Deze prijs, die in 2018 werd gelanceerd door het "HighCo pour Entreprendre Fund", heeft als doel de drager van een project te ondersteunen door financiële hulp en steun te bieden van professionals op het gebied van digitalisering, communicatie, marketing van het aanbod en juridisch en strategisch advies.


Gebruik digitale technologie


De late jaren 90 en vroege jaren 0 luidden de digitale revolutie in. De aanhef van een periode zonder gelijke, zeker als het gaat over de vloedgolf van innovaties die ze bracht. In een razend tempo. Voor brandmanagers komt het erop aan alert te blijven en de hoge vlucht die de digitale wereld neemt zeker niet te missen. Met struisvogelpolitiek zal je in de context van vandaag niks winnen. Geen zieltjes en geen marktwaarde. De digitale evolutie zal voor geen geld ter wereld nog vertragen. Op de rem gaan staan uit angst, of ‘omdat het vroeger beter was’, is wat je als brandmanager koste wat het kost moet vermijden. 

Zie de technologische revolutie niet als een bedreiging. Het is de onwil om ze te omarmen die de echte sluipmoordenaar is. Ga dus niet in je eentje aan de zijlijn staan, maar wees ontvankelijk voor de uitnodigingen die op je pad komen. Voor de invitatie tot innovatie. Probeer daarom allianties te smeden met anderen, deel elkaars kennis en bundel de krachten. 

Associeer jezelf, liever dan met een struisvogel, meer eens met een ‘rode aap’. Wanneer die plots in het oerwoud verschijnt, roept hij uiteraard ook eerst negatieve reacties op. Omdat hij nieuw en confronterend is, en zijn omgeving uit evenwicht brengt. Wanneer hij die eerste conflicten heeft overleefd, kan hij echter vaak een meerwaarde betekenen. Net omdat hij zo anders en vernieuwend is. Gebruik jouw jeugdige energie om die ‘rode aap’ te spelen en ‘het normale’ uit te dagen. Iets wat trouwens perfect ook kan met respect voor het verleden. Klamp je er zoals gezegd gewoon niet aan vast.

Van het gebruik van data-analyse tot het inzetten van artificiële intelligentie voor gepersonaliseerde marketing: digitale technologie kan een echte gamechanger zijn. 


Wees klantgericht


Samen met de millenniumwisseling wisselde binnen de marketing ook de focus. Van productgerichte naar klantgerichte strategieën. Een zienswijze die in tijden van inflatie alleen maar aan logica wint. Begrijpen wat de behoeften en verwachtingen van klanten zijn, zou de kern van elke innovatiestrategie moeten zijn. 

In een landschap van gedeelde kennis en open informatie is het voor organisaties die het verouderde ‘pay for data’-model nog niet aan de kant schoven stilaan vijf voor twaalf. Dat achterhaalde principe stamt nog uit een tijdperk van gatekeeping en exclusiviteit, geheel in strijd met de verbindende en samenwerkende wereld waarin we nu leven. Wuif dus het idee van betalen voor kennis maar uit. 

Het is tijd voor een nieuwe manier van zakendoen, het is tijd voor collaboratieve marketing. Een aanpak die gestoeld is op wederzijds vertrouwen, gegevensuitwisseling en collectieve groei. Door onze middelen en inzichten te bundelen, zijn we in staat om iets te creëren dat veel nuttiger is dan wat we louter op onszelf zouden kunnen. De toekomst behoort toe aan wie wil samenwerken. Een toekomst waarin transparantie het codewoord is, en gedeelde kennis als brandstof fungeert voor collectieve innovatie en succes.

In het zakenleven dicteert maar 1 koning de wet. Je raadde het al, dat is de klant. Een wet op zich die onontkoombaar is, en waar elke strategie, beslissing of innovatie zich maar beter op beroept. Bedrijven hebben niet langer de macht, want die ligt nu in handen van de consumenten. Zij hebben het laatste woord over wat werkt en wat niet, over wat floreert en wat verwelkt. Streef er dus consequent naar om je klanten beter te begrijpen, te anticiperen op hun behoeften en hun verwachtingen te overtreffen. Houd daarbij in je achterhoofd dat het niet gaat om wat jij wil verkopen, maar wel om wat zij willen kopen. In de ogen van je klant ben je naast een bedrijf ook een ervaring. En in onze actuele belevingseconomie is slechts 1 valuta echt van tel: de klanttevredenheid.

En dus...

Het slotakkoord van ons verhaal laat niet echt veel aan de verbeelding over. Innovatie is geen keuze, het is gewoon een noodzaak. Open dus snel die ‘innovatiebox’ van 2 decennia geleden en betrek al het goede en vernieuwende ervan op de context van vandaag. Enkel zo zadel je als brandmanager je bedrijf niet met een doos van Pandora op.

Zin om samen te innoveren? 

Contact me

Krijg email aankondigingen

Nog geen reacties

Laat ons weten wat u ervan vond